:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างเกินวงเงิน 500,000 บาท)

วันที่ลงประกาศ: 1 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

.