:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
หน่วยตรวจสอบภายใน
นายฐิติพนธ์ สุวรรณทอง
นักตรวจสอบภายใน
097-9355822