:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006
กองช่าง
นายอดิเรก พาณิชย์วัฒนานุกูล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.095-8153152
นายสุวิทย์ ปัญญาวงค์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร.084-1194147