องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ตำบลแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาตน คน และงาน บนวิถีแห่งความพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-377006

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,685
เดือนที่แล้ว
2,350
ปีนี้
1,685
ปีที่แล้ว
23,839
ทั้งหมด
69,919
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239
1
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
17 มกราคม 2565

,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
26 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์จุดรับบริจาคสิ่งของอุปโภค  บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 ในพื้นที่ หมู่ที่  4  บ้านสันต้นหมื้อ, หมู่ที่  10  บ้านสันลมจอย  และหมู่ที่  11  บ้านใหม่พัฒนา  ตำบลสันต้นหมื้อ  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  วัดสันต้นหมื้อ  โดย  ท่านพระมหาวารินทร์  นรินโท  ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันต้นหมื้อ  และองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  จึงได้จัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของอุปโภค  บริโภค  และของใช้ที่จำเป็นอื่น ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19  โดยท่านที่ประสงค์จะบริจาค  สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19  วัดสันต้นหมื้อ และองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่  เบอร์โทรศัพท์ 081-0757011  หรือ  081-1642255

21 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อและนายกองค์การบริหารส่ว,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
06 ตุลาคม 2564

ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
23 กันยายน 2564

โครงการค้นหาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของประชาชนตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปีงบประมาณ 256,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 22 กันยายน 2564 งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ จัดโครงการค้นหาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของประชาชนตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี ผู้แทนโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สภาเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการ รพ.สต. รวมทั้งสิ้น 50 คน
ซึ่งได้มีการเสนอแผนงานในปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 28 โครงการ
22 กันยายน 2564

กิจกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19 ) ให้แก่ อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00น.
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
ได้จัดซื้อชุดปฏิบัติการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19 )
เพื่อแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID–19)
บูรณาการภาคี 4 ฝ่าย ตำบลสันต้นหมื้อ
กิจกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19 ) ให้แก่ อสม.ของตำบลสันต้นหมื้อ ทั้ง 12 หมู่บ้าน
อุปกรณ์ที่ส่งมอบประกอบด้วย
1. เครื่องวัดไข้แบบใส่แอลกอฮอล์ จำนวน 1 เครื่อง
2. หน้ากากอนามัย จำนวน 5 กล่อง
3. ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 2 กล่อง
4. แอลกอฮอล์ 5 ลิตร จำนวน 1 แกลอน
5. สติ๊กเกอร์คัดกรอง จำนวน 1 แพ็ค
21 กันยายน 2564

บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนตำบลสันต้นหมื้อ ครั้ง 1 โดยกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนครั้งนี้,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 17 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุข
(โรงพยาบาลแม่อายและรพ.สต.บ้านสันป๋อ) จัดจุดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนตำบลสันต้นหมื้อ ครั้ง 1 โดยกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง
17 กันยายน 2564

เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงวัยห่างไกลข้อเข่าเสื่อม ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 17 กันยายน 2564 นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์บริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) นำทีมรองนายก ประธานสมาชิกสภา รองปลัด กองการศึกษาและกำนันตำบล เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงวัยห่างไกลข้อเข่าเสื่อม ประจำปี 2564
โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลสันต้นหมื้อ
17 กันยายน 2564

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 16 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายประพันธ์ ปัญญา ประธานกองทุนและคณะกรรมการกองทุน สปสช. และที่ปรึกษากองทุนได้แก่ ตัวแทนจากโรงพยาบาลแม่อาย และท้องถิ่นอำเภอแม่อาย เข้าร่วมประชุม

16 กันยายน 2564

ดำเนินการตรวจรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. ตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปี 2564 จ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 15 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินผลติดตามโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. ตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปี 2564 ดำเนินการตรวจเล่มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ จำนวนทั้งหมด 32 โครงการ

15 กันยายน 2564

อบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านม ปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 7 กันยายน 2564 กลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสันลมจอย จัดอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านม ปี 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

07 กันยายน 2564

บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนตำบลสันต้นหมื้อ ครั้ง 2,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ร่วมกับหน่วยบริการสาธารณสุข (โรงพยาบาลแม่อายและรพ.สต.บ้านสันป๋อ) จัดจุดบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนตำบลสันต้นหมื้อ ครั้ง 2

29 สิงหาคม 2564

มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ นำทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด นักวิชาการสาธารณสุข มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน
และดำเนินการสำรวจตลาดภายในตำบลสันต้นหมื้อ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
25 สิงหาคม 2564

แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2564 จำนวน 270 ราย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่16 สิงหาคม 2564
จำนวน 270 ราย
ประกอบด้วย
หมู่ที่1 บ้านโล๊ะ 11 ราย
หมู่ที่2 บ้านสันปอธง 75 ราย
หมู่ที่3 บ้านทรายแดง 45 ราย
หมู่ที่5 บ้านฮ้องห้าน้อย 20 ราย
หมู่ที่6 บ้านใหม่กองทราย 2 ราย
หมู่ที่7 บ้านสันป่าเหียว 87 ราย
หมู่ที่8 บ้านสันป๋อ 10 ราย
หมู่ที่11 บ้านใหม่พัฒนา 9 ราย
หมู่ที่12 บ้านดอนใหม่ 11 ราย
นำโดย นายประพันธ์ปัญญา นายกองค์การบริการส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
พร้อมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกัยวข้อง
ได้ลงพื้นที่ ส่งมอบแก่ราษฎรประสบภัย
18 สิงหาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (109 รายการ)