ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
710
เดือนที่แล้ว
1,253
ปีนี้
8,831
ปีที่แล้ว
11,695
ทั้งหมด
22,150
ไอพี ของคุณ
35.173.48.224
  
นายอสิต ทิพย์นางรอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ รักษาการแทนผู้ อำนวยการกองการศึกษาฯ  
นางปราณี จอมศิริ
ครู ค.ศ.1นางอำไพ ไหมทอง
ครู ค.ศ.1นางสาวกานต์พิชชา แสนปัญญา
ครู ค.ศ.1นางรัตติกาล บุญยศ
ครู ค.ศ.1นางสาวอำไพ จอมธง
ครูผู้ดูแลเด็กนางฐิตาพร จันทร์ติ๊บ
ครูผู้ดูแลเด็กนางรัชนีย์ กาวิรส
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กนางบัวลอย รุ่งศิริ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กนางสาวพรพรรณ สัตะมะลึก
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กนางกุญชาลี จุ่มใจ
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กนางปัญญาพร กันมะโน
ครูผู้ช่วยดูแลเด็กนางสาววไลพร ตานัน
บุคลากรสนับสนุนการสอนนางเกศริน แซ่ย่าง
คนงานทั่วไปนางสาวศุภลักษณ์ สันใจ
พนักงานจ้างเหมานายยงค์ยุธ ทองขาว
นักการภารโรงนายลิขิต ขันคำ
นักการภารโรง