องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ตำบลแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาตน คน และงาน บนวิถีแห่งความพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-377006ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
821
เดือนที่แล้ว
1,556
ปีนี้
5,638
ปีที่แล้ว
17,005
ทั้งหมด
50,033
ไอพี ของคุณ
44.192.27.11
นางสาวเกตสุรินทร์ ใจเที่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.061-0092888


นางสาวนิภาพร ดวงดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวปวีณา ทองงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.081-5313739


นางสาวปณิชา ปิติกรศิริกุล
นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ
โทร.088-2684546


นางละออ พรมวิจิตร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร.086-4391761


นางสาวศรินดา สายสุภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.089-9524218


นางสาวศิริลักษณ์ นักเทศน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
โทร.088-5415


นายรัฐการ มุกดาบุญ
นิติกรปฏิบัติการ
โทร.084-4633010


นายปุณณวิชญ์ ศรีวิชัย
พนักงานดับเพลิง
โทร.080-6787714


นางสาวเยาวพรรณ ปันเป็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร.089-7559428


นายกำธร จันทร์ติ๊บ
พนักงานดับเพลิง
โทร.089-5539207


นางสาวพิมพ์พาพร บุญจา
คนงานทั่วไป
โทร.088-2541540


นางสาวณัฐอนงค์ ปันคำ
คนงานทั่วไป
โทร.087-1868184


นายเสน่ห์ ทิพย์จักร
คนงานทั่วไป
โทร.097-9918381


นายกฤษดา บัวลอย
คนงานทั่วไป
โทร.085-7148806


นายธีรพงค์ กันธะวงค์
คนงานทั่วไป
โทร.084-5026462


นางสุดา ปันทะนันท์
คนงานทั่วไป
โทร.095-8192474


นายวิรัตน์ นวลสอาด
คนงานทั่วไป
โทร.098-7692136


นางสาวอรวรรณ์ ขันคำกาศ
พนักงานจ้างเหมา