องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ตำบลแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาตน คน และงาน บนวิถีแห่งความพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-377006

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,685
เดือนที่แล้ว
2,350
ปีนี้
1,685
ปีที่แล้ว
23,839
ทั้งหมด
69,919
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239นายอาคม ทุนเกิด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

นายวิรัตน์ ทองรัตน์ ส.อบต.หมู่ 7
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
นายสุพัฒน์ บุญลา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ


นางนงค์คราญ เดคำกาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1


นายน้อง ฟองมูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายวัน สันใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายสมเมฆ เมืองอินทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นายเสาร์คำ หลวงธิจา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายอาวุธ ศรีเรือน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายดวงจันทร์ โอเงิน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายสมาน จันทรา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5


นายเชาวลิต ปัญญาวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายสุทัศน์ จันทร์ศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6


นายชัยฤทธิ์ ค้าแกว่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7


นายจันทร์แก้ว เดคำกาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8


นายพงค์ศิริ สุกทน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายอภิเดช ปวนสิงห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9


นายรุ่งฟ้า สักเร็ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10


นายแสวง ดวงดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


จ.ส.อ.แดง ศรีสนิท
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11


นายไสว ฝั้นต๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12


นายวุฒิธิชัย มูลทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12