องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ตำบลแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาตน คน และงาน บนวิถีแห่งความพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-377006ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
87
เดือนนี้
1,214
เดือนที่แล้ว
1,392
ปีนี้
13,675
ปีที่แล้ว
14,071
ทั้งหมด
41,065
ไอพี ของคุณ
18.210.11.249


โครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 19 กันยายน 2563 สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันต้นหมื้อได้จัดโครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ กล่าวเปิดโครงการฯ รวมทั้ง นายสมชิตร เงาส่อง กำนันตำบลสันต้นหมื้อ และผู้ใหญ่บ้านตำบลสันต้นหมื้อร่วมเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันต้นหมื้อ และอาจารย์จากโรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ มาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนตำบลสันต้นหมื้อ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

 
19 กันยายน 2563

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมโครงการร้อยใจรักษ์ ณ ฝายลำห้วยแม่นาวาง หมู่ที่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 15.00น. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ ประกอบด้วยปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแม่อาย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน เข้าเยี่ยมชมโครงการร้อยใจรักษ์ ณ ฝายลำห้วยแม่นาวาง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง โดยมี นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ และนายสมชิตร เงาส่อง กำนันตำบลสันต้นหมื้อ ให้การต้อนรับและพาชมโครงการฯดังกล่าว

16 กันยายน 2563

ระชุมเพื่อขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 14 กันยายน 2563 ประชุมเพื่อขอขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมอาคารสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

14 กันยายน 2563

โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ พนักงานส่วนตำบล และพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 11 กันยายน 2563 จัดโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ณ ห้องประชุมสภาสมานฉันท์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดย สำนักปลัด อบต.สันต้นหมื้อ

11 กันยายน 2563

พิธีปิดและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วม โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอา,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 3 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ พิธีปิดและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วม โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปี 2563" โดยมี นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ประธานดำเนินงานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ โรงเรียนอาวุโสทยาลัยตำบลสันต้นหมื้อ กล่าวรายงานต่อ นางสลีลญา คำภาแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอแม่อาย ทำการแทนนายอำเภอแม่อาย มาเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศให้กับผู้สูงอายุ ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

03 กันยายน 2563

กิจกรรม กีฬาผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
03 กันยายน 2563

โครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อสำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ประจำปี 2563,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันต้นหมื้อ จัดกิจกรรมโครงการอบรมป้องกันโรคติดต่อสำหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีวิทยากรจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ มาให้ความรู้คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองที่เข้าร่วมการอบรม

28 สิงหาคม 2563

โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปี 2563",องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายประพันธ์  ปัญญา พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ พาผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ จำนวน 125 คน เดินทางไปศึกษาดูงานที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

28 สิงหาคม 2563

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1),องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1) เรื่อง พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (วาระที่ 1 รับหลักการ)
....นายอาคม ทุนเกิด ประธานสภาฯ เปิดการประชุม ประธานแจ้งที่ประชุมทราบครบองค์ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อ 17 เม.ย.63 และให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
....โดยมีนายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อ่านคำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 119 หน้า เพื่อให้สมาชิกสภาพิจารณา
 
18 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ โครงการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
13 สิงหาคม 2563

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎา,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
....โดยมีนายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ พร้อมด้วยคุณสมชิตร์ เงาส่อง กำนันตำบลสันต้นหมื้อ นำจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไปในตำบลสันต้นหมื้อ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ.วัดทรายแดง และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
24 กรกฎาคม 2563

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
09 กรกฎาคม 2563

ปฐมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ปฐมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปี ๒๕๖๓" ระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓
...โดยมีนายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 115 คน ณ.อาคารผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
03 กรกฎาคม 2563

การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบที่ ๑ ประเภททั่วไป เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อนำเสนอรายละเอียด และจุดเด่นของโครงการนวัตกรรม การตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเข้ารอบที่ ๑ ประเภททั่วไป เพื่อรับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปี๒๕๖๓

15 มิถุนายน 2563

ร้องเรียนกรณีข้อพิพาทสิ่งของกีดขวางการจราจรทางเข้า-ออก บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชี,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลสันต้นหมื้อ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ร้อง กรณีข้อพิพาทสิ่งของกีดขวางการจราจรทางเข้า-ออก บริเวณ หมู่ที่ 1 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
...สรุปทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ได้เจรจากันโดยมีคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมฯ ให้ความยุติธรรมและเป็นกลางต่อทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ทั้งสองฝ่ายต่างยินยอมและพึงพอใจ จึงได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
21 พฤษภาคม 2563

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (42 รายการ)