องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ตำบลแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาตน คน และงาน บนวิถีแห่งความพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-377006

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,685
เดือนที่แล้ว
2,350
ปีนี้
1,685
ปีที่แล้ว
23,839
ทั้งหมด
69,919
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239
1
ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณและภายในที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2019 ตำบลสันต้นหมื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ร่วมกับปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง กำนันตำบล ผอ.รพ.สต.บ้านสันป๋อ ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณและภายในที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2019 ตำบลสันต้นหมื้อ

03 สิงหาคม 2564

ถุงช่วยเหลือเพื่อการยังชีพสำหรับผู้กักตัว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ แจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่กักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  นำโดย นายประพันธ์ปัญญา นายกองค์การบริการส่วนตำบลสันต้นหมื้อ พร้อมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ที่เกัยวข้อง ได้ลงพื้นที่ ส่งมอบแก่ผู้กักตัว จำนวน 20 คน.
02 สิงหาคม 2564

มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกที่ 3 ในพื้นที่จั,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้ประสานผู้นำชุมชนรับถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) ได้จัดสรรจำนวน 130 ชุด ให้แก่ตำบลสันต้นหมื้อ โดยผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน จะดำเนินการแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เดือนร้อนและมีฐานะยากจนต่อไป
 
05 กรกฎาคม 2564

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 26 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน และผู้ช่วย
หมู่ 5 และ หมู่ 12
 
26 มิถุนายน 2564

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน และผู้ช่วย
หมู่ 8 บ้านสันป๋อ และ หมู่ 10 บ้านสันลมจอย
 
25 มิถุนายน 2564

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน และผู้ช่วย
หมู่ 3 บ้านทรายแดง และ หมู่ 7 บ้านสันป่าเหียว
23 มิถุนายน 2564

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 22 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน และผู้ช่วย หมู่ที่ 2 บ้านสันปอธง และ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเหียก ตำบลสันต้นหมื้อ
22 มิถุนายน 2564

โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 องค์การบริหารส่งนตำบลสันต้นหมื้อ จัดโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน และผู้ช่วย หมู่ที่ 1 บ้านโละ และ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่กองทราย ตำบลสันต้นหมื้อ
21 มิถุนายน 2564

ศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 19 เดือน มิถุนายน 2564 เวลา 13.00น. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันต้นหมื้อต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กองร้อย ตชด.ที่334 พร้อมกับคณะศึกษาดูงาน บ้านปางผึ้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
19 มิถุนายน 2564

โครงการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคในเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันนี้ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายประพันธ์ ปัญญา ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้เปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพป้องกันโรคในเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคในเกษตรกรและโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในปัจจุบัน
โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
15 มิถุนายน 2564

มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้พิการที่ยากไร้ในตำบลสันต้นหมื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 31 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 น  นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
พร้อมทั้ง นางสายฝน บัวแก้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้พิการที่ยากไร้ในตำบลสันต้นหมื้อจำนวน 5 ราย
31 พฤษภาคม 2564

ประชุม คณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30น.
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้จัดประชุม คณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อและรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการ ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ โดยมี นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อเป็นประธานการเปิดประชุม
27 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 รวมถึงการให้ข้อมูลที่ควรทราบและแนะนำการลงทะเบียนการฉีดวัคซีน ฯ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" รวมถึงการรับลงทะเบียนแบบเคาะประตูบ้าน ในพื้นที่ตำบลสันต้นหมื้อ

21 พฤษภาคม 2564

ประชุมหารือ แนวทาง การประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้จัดประชุมหารือ แนวทาง การประชาสัมพันธ์ การฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี และกลุ่มผู่ป่วยโรคเรื้อรัง
นำโดย ปลัดอำเภอประจำตำบลสันตหมื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ชมรมกำนันผู้ใหม่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านสันป๋อ และหัวหน้าส่วนราชการฯลฯ  และได้ทำการลงพื้นที่ ให้ขอมูลกับประชาชน และได้ทำการแนะนำการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 ผ่านทางแอป หมอพร้อม และการลงทะเบียนแบบเคาะประตู
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
14 พฤษภาคม 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายอาคม ทุนเกิด ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัยสามัญและ นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
08 เมษายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (81 รายการ)