องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ตำบลแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาตน คน และงาน บนวิถีแห่งความพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-377006ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
821
เดือนที่แล้ว
1,556
ปีนี้
5,638
ปีที่แล้ว
17,005
ทั้งหมด
50,033
ไอพี ของคุณ
44.192.27.11
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายอาคม ทุนเกิด ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัยสามัญและ นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
08 เมษายน 2564

ประชุมโครงการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เรื,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่5 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 13.30น.องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้จัดประชุมโครงการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ (2566-2570) ณ ห้องประชุม องค์การบริหาร      ส่วนตำบลสันต้นหมื้อ โดย สำนักปลัด งานวิเคาะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
05 เมษายน 2564

โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ" ประจำปี2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา09.30น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้จัดทำโครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ" ประจำปี2564 โดยดำเนินกิจกรรมโครงการร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ และหน่วยงานภาคส่วนที่เกียวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดอบรมพัฒนาให้ความรู้ การพัฒนาสูขภาพกายและจิต กำหนดจัดการทำโครงการระหว่างเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564
01 เมษายน 2564

ประชุมโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30น. นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อเป็นประธานการประชุมโครงการจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปี 2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
25 มีนาคม 2564

มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ปี2563 รุ่นที่ 8,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 11.00น. นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
ได้รับเกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา ปี2563 รุ่นที่ 8  ณ โรงเรียนอนุบาลอบต.สันต้นหมื้อ
 
25 มีนาคม 2564

ประชุมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำฝาง และถนน คสล.บ้านใหม่กองทราย ต.สันต้นหมื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
เวลา 10.00น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อได้ทำการ
ประชุมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำฝาง และถนน คสล.บ้านใหม่กองทราย ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เชื่อมต่อบ้านป่าบง อ.ฝาง ต.เวียง จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
24 มีนาคม 2564

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายประพันธ์  ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 334 อำเภอแม่อาย ซึ่งได้นำคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสันปอธง หมู่ที่ 2 ตำบลสันต้นหมื้อ,บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตำบลสันต้นหมื้อ,บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลสันต้นหมื้อ ,บ้านนามะอื้น หมู่ที่ 12 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 คน และชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ กองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 334 เข้าศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ เพื่อเรียนรู้วิธีการพัฒนาทางเลือกด้วยสาสตร์พระราชา ตำบลสันต้นหมื้อ

08 มีนาคม 2564

อบรมโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง(จังหวัดสะอาด 3Rs)ประชารัฐร่วมใจ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายประพันธ์  ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เป็นประธานร่วมบูรณาการกับ กศน. อำเภอแม่อาย และกศน. ประจำตำบลสันต้นหมื้อ ได้จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะจากต้นทาง(จังหวัดสะอาด 3Rs)ประชารัฐร่วมใจ และความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์ตำบลสันต้นหมื้อ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ บรรยายโดยวิทยากรจากอบต.แม่สูน - แจกเมล็ดพันธุ์พืช น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

24 กุมภาพันธ์ 2564

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกันหนาวแก่ผู้พิการด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลสันต้นหมื้อ ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มเมดิทอปและผองเพื่อนรวมน้ำใจคลายหนาว มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องกันหนาวแก่ผู้พิการด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลสันต้นหมื้อ หมู่ที่ 1-12 จำนวน 19 ราย
22 กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมี นายอาคม ทุนเกิด ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสมัยสามัญและ นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ แจ้งในที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
09 กุมภาพันธ์ 2564

ฝึกอบรมทบทวนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยเครื่อง AED,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
วันที่ 29 มกราคม 2564 กู้ชีพ-กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้จัดการฝึกอบรมทบทวนการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยเครื่อง AED ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน กู้ชีพ-กู้ภัย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
29 มกราคม 2564

การตรวจสภาพรถส่วนกลางของส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสั้นต้นหมื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue
 
วันที่ 29 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสั้นต้นหมื้อ ได้มีการตรวจสภาพรถส่วนกลางของส่วนราชการ นำโดยนายประพันธ์ ปัญาญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสั้นต้นหมื้อ พร้อมทั้งคณะกรรมการเป็นผู้ตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพของรถส่วนราชการเพื่อพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 มกราคม 2564

 กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุ ต.สันต้นหมื้อ จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ นำโดยนายกประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ ว่าที่ ร.ต ปรเมษฐ์ นิติกร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่พนักงาน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมปั่นจักรยานจาก อบต.สันต้นหมื้อผ่านเส้นทางหมู่บ้าน บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 1,บ้านสันปอธง หมู่ที่ 2,บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9,บ้านดอนใหม่ หมู่ที่ 12,บ้านฮ่องห้าน้อย หมู่ที่ 5,บ้านสันป๋อ หมู่ที่ 8,บ้านสันต้นหมื้อ หมู่ที่ 4,บ้านสันลมจอย หมู่ที่ 10,บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 7 แล้วกลับสู่ อบต.สันต้นหมื้อ จึงขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ในครั้งต่อไปได้ในวันพฤหัสที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา16.00 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

17 ธันวาคม 2563

กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อได้ จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค นำโดย ว่าที่ร้อยตรีปรเมษฐ์ นิติกร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ จึงขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่สนใจ ออกกำลังกายเต้นแอโรบิคในทุกๆวันอังคาร เวลา 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

08 ธันวาคม 2563

กิจกรรมแสดงความจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไหว้พระสวดมนต์,องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ,suntonmue

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00น องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักษ์ภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไหว้พระสวดมนต์ นำโดยนายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ นายปรเมษฐ์ นิติกร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

07 ธันวาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (63 รายการ)