องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ตำบลแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาตน คน และงาน บนวิถีแห่งความพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-377006

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
113
เดือนนี้
1,685
เดือนที่แล้ว
2,350
ปีนี้
1,685
ปีที่แล้ว
23,839
ทั้งหมด
69,919
ไอพี ของคุณ
3.85.80.239-:- รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:-  
-:- ประชาสัมพันธ์จุดรับบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแ 
-:- ประชาสัมพันธ์ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อและนายกองค์การบริหารส่ว 
-:- ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
-:- โครงการค้นหาข้อมูลเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพของประชาชนตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปีงบประมาณ 256 
-:- กิจกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19 ) ให้แก่ อ 
-:- บริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนตำบลสันต้นหมื้อ ครั้ง 1 โดยกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนครั้งนี้ 
-:- เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้สูงวัยห่างไกลข้อเข่าเสื่อม ประจำปี 2564 
-:- ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564  
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 
-:- ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณและภายในที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2019 ตำบลสันต้นหมื้อ
ถุงช่วยเหลือเพื่อการยังชีพสำหรับผู้กักตัว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกที่ 3 ในพื้นที่จั
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมบัญชีกลาง   สำนักงบประมาณ    ธนาคารกรุงไทย   กรมการค้าภายใน DIT    สตง   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   กระทรวงพาณิชย์    สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่