องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ  ตำบลแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาตน คน และงาน บนวิถีแห่งความพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-377006

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

facebook

ตรวจเช็คอีเมล

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/10/2560
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,736
เดือนที่แล้ว
1,861
ปีนี้
16,044
ปีที่แล้ว
17,005
ทั้งหมด
60,439
ไอพี ของคุณ
35.172.203.87-:- ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
-:- แจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่กักตัว 14 วัน ต.สันต้นหมื้อ 
-:- ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณและภายในที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2019 ม.7 ตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- ลงพื้นที่บ้านดอนใหม่ ตำบลสันต้นหมื้อ ตรวจสอบหาเชื้อโควิด-19 กลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ 12 รอบที่ 1 แ 
-:- การดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณและภายในที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2019 ม.12 ตำบลสันต้นหมื 
-:- การบริการฉีดวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 เข็มแรก ณ องค์การบริหารส่วนตำสันต้นหมื้อ 
-:- องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับความสนับสนุนน้ำดื่ม จากธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ สาขาสันต้นหมื้อ เป็นจำนวน  
-:- มอบน้ำดื่ม 1,000 ขวด แก่จุดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ รพ.แม่อาย 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
-:- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นห 
-:- ประกาศยกเลิกโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 2) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ) 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 
-:- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
-:- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 
ดำเนินการฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณและภายในที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนา 2019 ตำบลสันต้นหมื้อ
ถุงช่วยเหลือเพื่อการยังชีพสำหรับผู้กักตัว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกที่ 3 ในพื้นที่จั
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 


กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   กระทรวงมหาดไทย   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)   กรมบัญชีกลาง   สำนักงบประมาณ    ธนาคารกรุงไทย   กรมการค้าภายใน DIT    สตง   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.   กระทรวงพาณิชย์    สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดเชียงใหม่