:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ติดต่อเรา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

เลขที่ 212 หมู่ที่ 3 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280
โทรศัพท์ :  053-377006
โทรสาร (FAX) :  053-377006
E-mail : saraban_?06501007@dla.go.th  , suntonmue.61@outlook.co.th
Website : www.suntonmue.go.th
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

-----------------------------------------------------------

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ   :  0806345345
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
:   053-377006
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ 
:   053-377006

-----------------------------------------------------------

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ   :  081-7461637
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
:    086-9241617

-----------------------------------------------------------

เบอร์ภายในสำนักงาน     053-377006
สำนักปลัด  :  081-9503513
กองคลัง - การเงิน 
:   081-9518526
กองคลัง - งานจัดเก็บรายได้  
:  081-9518526
กองคลัง - งานพัสดุ 
:   081-9518526
กองช่าง 
:   081-9518307
กองการศึกษา 
:   081-9518923
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
:  091-3082531

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

 

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น