:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียว (แลนด์มาร์คสันต้นหมื้อ) อบต .สันต้นหมื้อ

9 ก.พ. 2565

รายละเอียด:

เจิญมาแอ่ว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียว (แลนด์มาร์คสันต้นหมื้อ)
อบต .สันต้นหมื้อ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียว ให้มีความสวยงาม มีสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลในตอนกลางคืน เพื่อให้พี่น้องตำบลสันต้นหมื้อ และผู้ที่สัญจรมา ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายทุกเพศทุกวัย รวมทั้งเป็นข่วงวัฒนธรรมสำหรับจัดงานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ท่านสามารถพาครอบครัวมาออกกำลังกาย ถ่ายรูป พักผ่อน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็นๆ บรรยากาศดีมากๆ อากาศเย็นสบาย
และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค
จึงขอเจิญจวนพี่น้องตำบลสันต้นหมื้อ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ มาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตวยกั๋นเจ้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร