:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ

24 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้จัดทำโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.สันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร