:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: ดำเนินการจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 งานสาธารณสุข ได้ดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ

3 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

#ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ดำเนินการจัดกิจกรรมพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566
งานสาธารณสุข ได้ดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันป๋อ สมาชิกสภา และอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลสันต้นหมื้อ
????วันการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 3 - 14 กรกฎาคม 2566 โดยเริ่มตามตารางใต้โพสต์
หากพบเห็นผู้มีอาการของโรคไข้เลือดออก ดังนี้
- มีไข้สูง 39 – 40 องศา เกิน 2 วัน
- ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว
- อ่อนเพลีย ซึมลง
- ปัสสาวะสีเข้ม
- เบื่ออาหาร อาเจียน
- อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดตามผิวหนัง
- อุจจาระมีสีดำ
#ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่อนามัย หรือพบแพทย์ทันที ห้ามสั่งซื้อยาทานเองโดยเด็ดขาด ????

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร