:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง องค์ก

2 ก.พ. 2565

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร