:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

6 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
เรื่อง คณะผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ข้าพเจ้านายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง ได้มีประกาศผลการเลือกตั้งสามชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 มีมติเป็นเอกฉันท์ โดยได้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ข้าพเจ้า นายประพันธ์ ปัญญา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ โดยประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


activity_110_2022_10_1_971155.JPG

activity_110_2022_10_1_972252.JPG

activity_110_2022_10_1_973140.JPG

activity_110_2022_10_1_973965.JPG

activity_110_2022_10_1_974775.JPG

activity_110_2022_10_1_975905.JPG

activity_110_2022_10_1_976754.JPG

activity_110_2022_10_1_977596.JPG

activity_110_2022_10_1_978410.JPG