:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: โครงการประชุมรับฟังปัญหาความต้องการภายในตำบลแบบบบูรณาการทุกภาคส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 ก.ย. 2566

รายละเอียด:

เวลา 09.30 น.

นายประพันธ์ ปัญญา
นายกองค์บริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เป็นประธาน

โครงการประชุมรับฟังปัญหาความต้องการภายในตำบลแบบบบูรณาการทุกภาคส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบ้านโละ หมู่ที่1 บ้านโละ
ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลสันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร