:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุ ตาม พ.ร.บ.จัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

23 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

เวลา 09.00 น.
นายประพันธ์ ปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เป็นประธานเปิด
โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริหารงานพัสดุ
ตาม พ.ร.บ.จัดชื้อจัดจ้าง
ในกับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วิทยากรโดย นายนันทวิทย์ เวียวชัยภูมิ
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร