:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: การประชุมกลุ่มยอยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่

22 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

เวลา 13.30 น. วันที่ 22 สิงหาคม 2566
นาย ประพันธ์ ปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ มอมหมายให้
นาย สมชิตร์ เงาส่อง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เป็นประธานเปิด
การประชุมกลุ่มยอยครั้งที่ 1
โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร