:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมป้องกัน ต่อต้านการทจริตคอรัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานรัฐ 

18 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

เวลา 09.00 น. 

นายประพันธ์ ปัญญา 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ เป็นประธานเปิด

โครงการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริมป้องกัน ต่อต้านการทจริตคอรัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานรัฐ 

ในกับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วิทยากรโดย นายชิตชนก ชุมพล

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร