:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: เข้าตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทเลี้ยงสัตว์บก (ฟาร์มสุกร) ผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย

24 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ มอบหมายให้นักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทเลี้ยงสัตว์บก (ฟาร์มสุกร) ผู้ประกอบการ จำนวน 2 ราย
ได้ที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร