:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: โครงการจัดงานปรพเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปี 2566

24 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เวลา 13.30 น.
นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
เป็นประธาน การประชุม โครงการจัดงานปรพเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ ประจำปี 2566
และ การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการจัดเตรียมหลักสูตรและกิจกรรม โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุตำบลสันต้นหมื้อ" ประจำปี 2566 (โรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2566) ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร