:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: เปิดโครงการผลิตและส่งเสริม การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566

23 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เวลา 09.00 น.
นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
เป็นประธาน เปิดโครงการผลิตและส่งเสริม การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566
ณ ห้อฃประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร