:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: โครงการ อสม.เชี่ยวชาญในการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค

17 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

เวลา 09.00 น.
นายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
เป็นประธาน เปิดโครงการ อสม.เชี่ยวชาญในการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค
ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตำบลสันต้รหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร