:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: ได้มีการประชุมกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำของกรมชลประทาน บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลสันต้นหมื้อ

9 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

เวลา 13.30 น.
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมตำบลสันต้นหมื้อ
ได้มีการประชุมกรณีร้องเรียนเกี่ยวกับการสร้างฝายชะลอน้ำของกรมชลประทาน บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบิหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
โดยมี นายประพันธ์ ปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อเป็นประธาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร