:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแ

6 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 6 กันยายน 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เขต 1 ประชุมซักซ้อมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM
ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบประมาณ 2566 และการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพ (กปท.) สปสช. เขต 1 เชียงใหม่

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร