:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปี 2565

22 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

 เวลา 13.00-16.30 น. งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ดำเนินโครงการแพทย์ฉุกเฉิน กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ประจำปี 2565 โดยมีนายประพันธ์ ปัญญา เป็นประธานเปิดโครงการ ได้วิทยากรจากโรงพยาบาลแม่อาย นายภาณุพงศ์ คำหน่อแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร