:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

18 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อได้ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 

หมู่ที่ 12 บ้านดอนใหม่

หมู่ที่ 5 บ้านฮ่องห้าน้อย


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร