:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อได้ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 

หมู่ที่ 8 บ้านสันป๋อ

หมู่ที่ 10 บ้านสันลมจอย


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร