:
องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 053-377006 โทร.สาร.053-377006

ชื่อ: พ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565

15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อได้ดำเนินการพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 

หมู่ที่ 3 บ้านทรายแดง

หมู่ที่ 7 บ้านสันป่าเหียว


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร