ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
      ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน
           องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่